04 iulie 2012

Teoria universurilor insulare

"Trăim împreună şi suntem influenţaţi de cei din jur, pe care, la randul nostru, îi influenţăm; dar întotdeauna, indiferent ce am face, rămânem singuri. Martirii intră în arenă ţinându-se de mână, dar sunt răstigniţi unul câte unul. Îmbrăţişaţi, îndrăgostiţii se străduiesc cu disperare să-şi contopească extazul individual într-o unică transcendere de sine; zadarnic. Prin însăşi natura sa, orice spirit întrupat este osândit să sufere şi să se bucure în solitudine. Senzaţii, simţăminte, intuiţii, fantezii - toate sunt date să rămână personale şi de necomunicat, în lipsa intervenţiei simbolurilor şi a intermediarilor. Putem aduna informaţii despre experienţe, dar niciodată nu putem aduna experienţele in sine. De la familie la naţiune, orice grup constituie doar o societate de universuri insulare."

A. Huxley - Porţile percepţiei

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

Comentezi?